stormschade herstelwerkzaamheden

Operationeel

Of het nu hoge, diepe of moeilijk toegankelijke locaties zijn – Rope Access Plus biedt altijd een passende oplossing.

Met behulp van abseil– en touwtechnieken is het voor ons mogelijk om bij de meest moeilijk bereikbare locaties te komen. Door een groot netwerk te beheren en samenwerkingsverbanden aan te gaan met verschillende partijen beschikken wij over een brede keuze aan vakspecialisten voor werkzaamheden in elke branche.

Kernactiviteiten

Werkwijze

De werkwijze van Rope Access Plus heeft drie belangrijke kenmerken:

Ook wordt onderstaande altijd gewaarborgd voor uw project:

Procedure per project

Projectplan

Vooraf wordt bij elk project een werkopname gemaakt door onze projectmanager. Deze brengt alle werkzaamheden en risico’s zorgvuldig in kaart.

Vanuit deze werkopname wordt een projectplan met de essentiële risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld inclusief een reddingsplan.

Dit projectplan wordt voor aanvang besproken met opdrachtgever en uitvoerenden.

Hierdoor worden eventuele misverstanden en risico’s tot een minimum beperkt.

Personeel

Er wordt altijd gewerkt in een team van minimaal 2 IRATA-gecertificeerde personen waarvan 1 IRATA level 3 supervisor.

Al ons personeel is minstens in het bezit van een VCA-vol en Medical First Aid certificaat.

Zowel voor rope access als ook voor uitvoerende werkzaamheden wordt er gekeken naar de specialisaties van het personeel.

Materiaal

Vanuit de risico-inventarisatie wordt per project een selectie gemaakt van het benodigde klimmateriaal, de persoonlijke beschermingsmiddelen (P.B.M.) en het gereedschap.

Wij werken met kwalitatief hoogwaardige materialen die volledig en grondig gekeurd zijn.

Bij Rope Access Plus nemen wij de veiligheid en gezondheid van onze partners, technici en derden zeer serieus.

Niet alleen het gebruikmaken van veilige klimtechnieken (IRATA) volstaat bij Rope Access Plus. Ook risico-inventarisatie, projectplanning en de samenstelling van personeel en materiaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Dit zijn dan ook essentiële onderdelen van ons veiligheidssysteem.

De te ondernemen stappen zijn:

Vooraf – preventieve maatregelen (projectplan, RI&E, reddingsplan)

Tijdens – toolbox meeting & LMRA (Last Minute Risico Analyse)

Na afloop – evaluatie van het project

Hiermee wordt een zeer betrouwbare veiligheidsprocedure gecreëerd en daarmee wordt gezorgd voor een uitgebreid bewustzijn in veiligheid.

Rope Access Plus garandeert ook snelheid.

Snelheid door:

 • een volledig uitgewerkt stappenplan voor aanvang van de werkzaamheden
 • een minimaal gebruik van materialen
 • snelle op- en afbouwtijden van de touwsystemen

Dit resulteert uiteindelijk in een sneller en vloeiend lopend project en zorgt voor een kortere doorlooptijd, minder overlast en lagere kosten.

Rope access is een duurzame en groene methode door:
 • een efficiënte werkwijze
 • minimaal gebruik van materiaal
 • de toegang zonder (diesel)motoren
 • de omgeving minder te belasten
Daarnaast nemen wij ook binnen ons bedrijf de verantwoording om zo duurzaam mogelijk te werken. Daarvoor zijn de eerste stappen gezet:
 • alle materialen die wij gebruiken zijn, indien mogelijk, gerecycled en/of hergebruikt
 • onze werkkleding van het merk Vaude is maatschappelijk verantwoordelijk geproduceerd met milieuvriendelijke materialen
 • wij maken gebruik van de Triodos Bank
 • en hebben wij een CO2 neutrale website
Ons streven is dan ook om in de toekomst meerdere onderdelen van ISO 26000 norm ‘maatschappelijk ondernemen’ te implementeren in onze wijze van denken en doen. Samen met u willen wij toonaangevend zijn voor een duurzame toekomst. “Het geheel is meer dan de som van de delen” (Aristoteles).

Overige werkzaamheden van Rope Access Plus zijn onder te verdelen in:

Training & Advies
Trainingen IRATA 1, 2 & 3 en Werken op Hoogte

Rope Access Plus biedt maatwerk trainingen zoals Werken op Hoogte, Rope Access Trainingen en Rescue Trainingen

Abseil & Events
Op zoek naar een groepsuitje?

Bij Rope Access Plus wordt de veiligheid en gezondheid van onze partners, technici en derden zeer serieus genomen